Гурткова робота

kids read

      Гурткова робота в ЗДО є популярною формою організації дитячої життєдіяльності  і становить невід’ємну частину освітнього процесу. Вона розглядається як ефективний шлях формування компетентної та творчої особистості у контексті своєчасного виявлення інтересів,здібностей і нахилів дітей,розвитку креативності-однієї з базових якостей. Формування  творчої особистості-одне з важливих завдань на сучасному етапі.

Мета гурткової роботи:

-задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності,розвивати її природні задатки,загальні.спеціальні та творчі здібності,активізувати дитячу творчість,свєчасно виявляти обдарованість,виховувати у дітей інтерес до мистецтва,літератури,фізичної культури,есетичного й художнього смаку,виховання почуття національної свідомості,відповідальності. 

Завданням гурткової роботи є: 

-розвивати мовленнєве мислення,увагу,память;
-спостережливість;
-виховувати у дітей інтерес до різних видів діяльності з використанням нетрадиційних технологій, учити застосовувати їх на практиці;
-розвивати художньо- мистецькі здібності дітей і їх основні закріплювати знання і уявлення про навколишній світ;
-збагачувати і активізувати дитяче мовлення, розвивати психічні процеси: пам’ять,мислення,уяву;
-формувати основи національної культури; -розвивати загальну і дрібну моторику;
-формувати у дітей адекватну самооцінку своїх здібностей ,упевненість у своїх можливостях;
-розширювати і закріплювати уявлення про навколишній світ,про предмети і явища довкілля;
-виховувати охайність у роботі,бажання доводити почату справу до кінця;
-формувати вміння працювати парами,групами, вчити домовлятися про роботу, прогнозувати спільний результат.

Документація керівника гуртка:  

-програма гуртка (методичні рекомендації); 

- перспективний і календарний план; 

- графік гурткової роботи; 

- розклад занять; 

- облік проведення гурткових занять; 

-список дітей, охоплених гуртковою роботою; 

-картотека дидактичних ігор,методичних розробок; 

-посадова інструкція керівника гуртка; 

-інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльносі керівника гуртка. 

 Гуртковою роботою в садочку  охоплені діти старшого дошкільного віку та 1 класу. 

Оптимальна наповнюваність гурткової групи становить–10-12 осіб. 

Заняття гурткової роботи організовуються таким чином, щоб вони не дублювали ті види діяльності, на яких базувались спеціально організовані заняття в І половину дня. 

Тривалість гурткових занять відповідає вікові дітей і не перевищує  загальноприйняті  методичні норми тривалості навчальних занять.

Методичні рекомендації щодо проведення занять гуртка

Гурткову роботу доцільно проводити у другу половину дня, в час відведений для самостійної діяльності дітей.Так,як керівник гуртка несе відповідалність за життя та здоров’я дітей,тому на першому занятті з дошкільнятами  проводиться первинний інструктаж по використанню необхідного обладнання та матеріалів. Керівник гуртка повинен рацонально використовувати час,відведений на заняття,розподіляти на активні та пасивні форми роботи з дітьми.

  Оптимально в день дитина може відвідувати одне заняття гуртка. Не доцільно залучати дитину до всіх гуртків,що діють в ДНЗ. Тривалість гуртка може бути 25-30 хвилин.

  Основне місце на заняттях відводиться практичній роботі дітей. Не треба забувати,що діти з великим задоволенням займаються практичною роботою,тому на теоретичну частину відводиться небагато часу,цей час повинен пройти динамічно,цікаво,щоб діти з бажанням перейшли до виконання практичних завдань.

Графік роботи гуртків

у Великобубнівському ЗДО (Центр розвитку дитини) «Берізка» Роменської міської ради на 2020-2021 н.р.

 

Назва гуртка

Напрямок роботи

Вік дітей

 

Кількість дітей

Розклад роботи

Керівник

1

“Маленькі актори”

Театралізована діяльність

5-7

12

        Вівторок

(15.45-16.10)

Вихователь Кривенко Ю.Ю.

 

2

«Мудрі шаши»

Гра в шахи

 

5-6

10

       П’ятниця

       (15.45-16.10)

 

Музкерівник Харченко О.Л.

3

«Юні лижники»

Ходіння на лижах

 

5-6

12

Середа

 (12.15-12.45)

Інструктор з фізкультури Кандиба О.А.

 

4

«Вдалі танцюристи»

Хореографія

 

5-7

12

Понеділок

(12.30-13.00)

Музкерівник Ткаченко Л.В.

 

 

Хореографічний гурток «Вдалі танцюристи»

  Головна мета занять з хореографії - це:

-         Пробудження у дітей прагнення до прекрасного та інтересу до музичної і танцювальної творчості;

-         Посилення емоційної чуйності та творчої активності;

-         Знайомство дітей з танцювальною культурою свого народу і народів інших країн;

-         Розвиток образного мислення та уяви.

-         Фізичний розвиток, профілактика проблем з поставою, проблемами опороно-рухливого апарату.

Завдання хореографічного гуртка:


    • заохочення дитини до активної участі у мистецтві танцю;

    • виявлення художнього хисту у кожного малюка;

    • розвиток здібностей до виконавчої творчості;

    формування потреби у спілкуванні з мистецтвом;

    • виховання почуття краси танцювальної пластики.

Очікувані результати:

-         Навчити дошкільників різним   видам танцювальних рухів;

-         Сформувати елементарні основи хореографічної культури;

-         Сформувати у дитини поняття про гарну поставу та її вплив на естетичний вигляд; 

 

Гурток шахів «Мудрі шахи» 

Програмовий зміст: 

-         ознайомити дітей із шахівницею, шаховими фігурами та правилами гри у  шахи; 

-         учити  розмірковувати,  запам’ятовувати,  порівнювати,  узагальнювати,  будувати логічні ланцюжки, передбачати результати своєї діяльності; 

-         формувати вміння орієнтуватися на площині; 

-         розвивати пізнавальні психічні процеси – увагу, уяву, пам’ять, мислення; 

-         удосконалювати пояснювальне мовлення;

-         формувати довільність психічних процесів; 

-         розвивати вольову сферу особистості;

-         виховувати     самостійність,      цілеспрямованість,      наполегливість      у  досягненні мети; 

-          урівноважувати поведінку гіперактивних дітей; 

-          формувати     здатність    зосереджуватися      на  одному     виді  діяльності  тривалий час.

 

Театральний гурток «Маленькі актори»

Мета:формувати в дітях емоційність, артистичність і цілеспрямованість, долучати до театру і мистецтва, сприяти спілкуванню дітей, виникненню і зміцненню дружби і формуванню колективу. 

Завдання:виховувати зацікавлене та відповідальне ставлення малят до підготовки, проведення та оцінки театралізованої діяльності, виконання своїх ролей, налагодження зв’язків з партнерами, оволодіння прийомами інакомовності ( алегорії), фантастичного перетворення, перебільшення; вчити емоційно та інтонаційно виразно характеризувати персонажів, виявляти власне ставлення до героїв та їхніх вчинків.Формувати виразне та дикційно чисте сценічне мовлення; заохочувати бажання дітей підтримувати партнера, допомагати йому, доброзичливо з ним спілкуватися, вступати в діалог. Користуватися набутим досвідом постановки ігор – драматизацій, розігрувати знайомі й нові сюжети за змістом і мотивами літературних творів, казок та інших малих форм усної народної творчості. 

Розвивати артистичність, творчість, емоційність, витонченість, ініціативність, вміння використовувати в грі предмети- замінники, уявні предмети, виготовляти елементи атрибутів, входити в образ, перебувати в ньому до кінця театралізованого дійства; стимулювати прагнення дитини самореалізуватися, самостверджуватися, створювати сюрпризні, жартівливі ситуації.  

Очікувані результати:зробити життя дітей цікавим і змістовним, наповнити його яскравими враженнями, цікавими справами, радістю творчості. Прагнути до того, щоб навички, отримані в театралізованих іграх, діти змогли використовувати в повсякденному житті.

 

  Гурток “ Юні лижники”

Мета: виявляти і розвивати спортивні нахили у дітей. Слід памятати,що заняття на свіжому повітрі мають великий оздоровчий та загартовуючий ефект. Різноманітність форм та методів занять формують у дітей цікавість до відвідувань даного гуртка.

Завдання:

- розвиток фізичних якостей;

-виховання бережливого відношення до власного здоров’я;

-оволодіння сучасними оздоровчими технологіями;

Очікувані результати: викликати в дітей позитивні емоції,спільний інтерес до спортивних занять,удосконалити рухові навички та вміння,розвинути фізичні якості,окомір,координацію рухів,витримку,спритність та доводити почату справу до кінця,бажання перемагати,вміння контролювати свою поведінку.Дізнайтесь про нас більше

   Наш заклад працює з 1983 року. На сьогоднішній день функціонує три дошкільні групи,  консультативна група «Разом з мамою», соціально-педагогічний патронат. Йшов час… Змінювалися люди: педагоги, діти, батьки. Кожен із керівників вкладав частинку своєї душі та серця в роботу. ...Читати далі